Badanie histopatologiczne

Podologia: Badanie histopatologiczne

To mikroskopowe badanie materiału tkankowego, które ma na celu ocenę i diagnozę zmian nowotworowych w tkankach. 
Materiał pobierany jest w trakcie wizyty u chirurga. Czas oczekiwania na wynik to z reguły 4-6 tygodni.