Badania bakteriologiczne (posiew bakteriologiczny z rany)

Podologia: Badania bakteriologiczne (posiew bakteriologiczny z rany)

To bezbolesne badanie, podstawowe w wykrywaniu bakterii tlenowych i beaztlenowych wywołujacych zakażenia skóry i tkanki podskórnej.
Badanie polega na wykonaniu wymazu z miejsc chorobowo zmienionych. Pobrany materiał przekazywany jest do laboratorium. Czas oczekiwania na wynik to z reguły kilka dni. Na podstwie wyników badania mikrobiologicznego lekarz podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniego leczenia.

Przed pobraniem materiału do badania PAMIĘTAJ!
 
W przypadku pobrania materiału ze skóry:
  • nie wolno stosować kremów lub maści z środkami odkażającymi