Blog

  Blog - Stan zapalny palca prawego (2021-05-13)

Do gabinetu zgłosiła się pacjentka ze stanem zapalnym palca prawego.


Z wywiadu wynikało, że problem trwa od około 2 lat. Pacjentka nie podejmowała wcześniej prób leczenia palca ze względu na strach przed pójściem do lekarza.


Na zdjęciach widzimy palec z obustronnie mocno przerośniętymi wałami paznokciowy mi. Tak długo trwający stan zapalny spowodował powstanie twardych zwłóknieo w wałach, które blokowały wzrostu płytki paznokciowej jednocześnie zakrywając prawie całą płytkę. Ze względu na długo trwającą infekcje pacjentce zalecono plastykę wałów paznokciowych - jako trwałe pozbycie się problemu.


Pacjentka od kilku lat leczy się na cukrzycę, dlatego od razu została skierowana na konsultacje do diabetologa w celu zakwalifikowania jej zabiegu chirurgicznego. Zabieg odbył się w naszym gabinecie pod okiem chirurg Magdaleny Tomas. Zabieg wykonano w znieczuleniu miejscowym, po 2 tygodniach zdjęto szwy.


W domu pacjentka stosowała się do naszych wytycznych, jak postępowad zaraz po zabiegu oraz po zdjęcie szwów. Ze względu na mocno zniszczony paznokied podjęto leczenie podologiczne. Po zagojeniu wprowadzono terapię preparatami regeneracyjnymi w celu odnowy mocno zniszczonej płytki.


Płytka paznokciowa ze względu na długo trwający nacisk wałów, zaczęła się wkręcad obustronnie, dlatego podczas terapii podologicznej wprowadzono terapię klamrami Frasera na okres wzrostu nowego paznokcia. Okres pomiędzy zdjęciem pierwszym, a ostatnim to 8,5 miesiąca.


Zabieg plastyki wałów pięknie odsłonił nam cały paznokied, płytka paznokciowa się zregenerowała, a pacjentka na dobre pozbyła się problemu wrastania.

2021-05-13
  / Nova