Blog

  Blog - Pinoterapia - co to takiego? (2018-02-05)

Pinoterapia czy też pinopresura, stworzona przez dr Składowskiego. To nieinwazyjna metoda polegająca na stymulacji danych obszarów na skórze. Zaliczana jest ona do terapii odruchowych, gdzie wykorzystuje się procesy samonaprawcze organizmu. Przy pomocy miedzianych gwoździ (zwanych pinami) oraz noży (katów) uciska się określone punkty na ciele. Bodźcowanie na skórze ma na celu pobudzenie pewnych ośrodków w mózgu, odpowiadających danym układom np. mięśniowym albo więzadłowym co w konsekwencji ma prowadzić do rozluźnienia nagromadzonych napięć.
 
Czymś co wyróżnia koncepcję tej metody od innych jest typologia pacjentów. Według niej istnieje 5 typów ,,człowieka”, nazywanych jak pięć żywiołów: ziemia, powietrze, ogień, woda, eter. Pozwala to na podział pacjentów ze względu na wiele zmiennych tj. nadrzędny układ regulacyjny, jakość poczucia kinestetyki, rodzaj reakcji na ból czy typ budowy anatomicznej i tkankowej. Wypadkowa wszystkich zmiennych podsuwa nam sposób doboru najtrafniejszych dla danego żywiołu technik, które wykonujemy jako pierwsze, w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego.
Wdrażając się w tajniki metody, natrafiamy na autorską koncepcję łańcuchów synkinetycznych oraz stref sympatykotonii (porównywane swoim kształtem do ośmiornic). Wyżej wymienione łańcuchy synkinetyczne są swego rodzaju mapą, według której analizujemy pacjenta w poszukiwaniu dysfunkcji.
 
Mówiąc o technikach medycyny manualnej dra Składowskiego, trzeba wymienić techniki manipulacji krótkodźwigniowych, mobilizacji stawów, pinowania (czyli dziobania skóry specjalnymi gwoździami), techniki mięśniowo-powięziowe. W myśl zasady, że wszystko jest możliwe, cała metoda jest daleka od schematycznego sztampowego postępowania.
 
Wyróżniając poszczególne techniki medycyny manualnej należy wspomnieć o technikach manipulacji krótkodźwigniowych, mobilizacji stawów oraz techniki mięśniowo-powięziowych. Charakter tej metody jest daleki od schematycznego postępowania umożliwiający całkowity dobór technik terapeucie.

Pinoterapia ma szerokie zastosowanie w różnego rodzajach schorzeniach, szczególnie wykorzystywana jest w schorzeniach o podłożu ortopedycznym.
 
2018-02-05
  / Agnieszka Cyran - Fizjoterapeuta