Zespół stopy cukrzycowej

Leczenie stopy cukrzycowej: Zespół stopy cukrzycowej

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą związaną z nieprawidłowym poziomem cukru we krwi. Utrzymujący się podwyższony poziom cukru prowadzi do rozwoju powikłań, czyli uszkodzenia poszczególnych narządów, w szczególności oczu, włókien nerwowych, nerek oraz serca i naczyń krwionośnych.

Zaburzenia funkcjonowania nerwów obwodowych (neuropatia)  wraz z upośledzonym ukrwieniem (miażdżyca) mogą prowadzić do rozwoju zespołu stopy cukrzycowej, czyli uszkodzenia skóry, mięśni oraz kości w obrębie stopy, któremu może towarzyszyć zakażenie tkanek miękkich, a nawet zapalenie kości.

Stopa cukrzycowa może przybierać formę trudno gojącego się owrzodzenia, zakażenia oraz martwicy stopy

Szczególnym rodzajem stopy cukrzycowej jest stopa Charcota (neuroosteoartropatia Charcota), czyli  deformacja stopy powstała w wyniku zniszczenia kości i stawów stopy oraz pozostałych tkanek stopy, co może choć wcale nie musi przebiegać z towarzyszącą raną na stopie.

Zespół stopy cukrzycowej wiąże się z ryzykiem amutacji kończyny dolnej, kompleksowe leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej. 

Ponadto współistnienie powikłań cukrzycy może pogarszać jakość życia, stąd zasadnicza rola profilaktyki.
W gabinecie NOVA stosujemy zarówno tzw. standardowe jak i nowoczesne, skuteczne metody leczenia stopy cukrzycowej, których skuteczność jest poparta wynikami badań naukowych (Evidence Based Medicine  EBM, medycyna oparta na faktach), w tym między innymi:
  • opatrunki podciśnieniowe (negative pressure wound therapy NPWT,  vacum assisted clossure VAC),
  • odciążenie stopy z użyciem łuski pełnokontaktowej (Total Contact Cast – TCC)
  • łuski częściowej (Scotch Cast SC)
  • larwoterapia (z użyciem larw muchy plujki Phenicia Sericata)