Leczenie stopy cukrzycowej: Dla pacjenta

Efektywny przebieg pierwszej wizyty zapewnia odpowiednie przygotowanie się do niej.

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą:
  • Wyniki badań laboratoryjnych wykonane do 1 miesiąca przed wizytą: HbA1c%, morfologia, CRP, kreatynina, GFR, sód, potas, lipidogram, Alt, Ast, INR, APTT, HBsAg, antyHCV.
  • Dzienniczek samokontroli, glukometr.
  • Spis stosowanych leków.
  • Karty informacyjne z pobytów w szpitalu.
  • RTG obu stóp (CD lub klisza) wykonane do 14 dni przed wizytą.
  • Dwie kule łokciowe (dotyczy osób z raną lub stopą Charcota) – na czas leczenia konieczne jest stosowanie pełnego odciążenia stopy; w sytuacji braku możliwości sprawnego poruszania za pomocą kul łokciowych wskazane jest stosowanie wózka inwalidzkiego.

Na wizytę warto zgłosić się wraz z opieką/osobą towarzyszącą.