Diagnostyka i leczenie

Leczenie stopy cukrzycowej: Diagnostyka i leczenie

Kompleksowe leczenie rany oraz profilaktyka w przypadku stopy wysokiego ryzyka wystąpienia owrzodzenia i u chorych z wygojoną raną w gabinecie NOVA jest prowadzona przez doświadczony zespół.
W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki i podolodzy.  Oferujemy również pomoc w doborze indywidualnych wkładek do butów oraz obuwia po ukończeniu leczenia rany, a także w przypadku stopy wysokiego ryzyka wystąpienia rany. Pracę zespołu koordynuje lekarz diabetolog.

Pierwsza wizyta
Podczas pierwszej wizyty oceniany jest stopień wyrównania metabolicznego i jeśli to konieczne, modyfikowany model leczenia cukrzycy. Wykonywane jest badanie w kierunku neuropatii, sprawdzane jest ukrwienie stopy, co pozwala na zdiagnozowanie przyczyny wystąpienia rany oraz określenia ryzyka jej powstania, co dotyczy  u chorych bez owrzodzenia.
 
Dobór leczenia może zależeć także od współistnienia innych, niezwiązanych z cukrzyca chorób, stąd konieczna jest jego indywidualizacja. W zależności od wywiadu medycznego i wyników badań, dobierane są poszczególne metody leczenia.

Efektywny przebieg pierwszej wizyty zapewnia odpowiednie przygotowanie się do niej.

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą:
 • Wyniki badań laboratoryjnych wykonane do 1 miesiąca przed wizytą: HbA1c%, morfologia,  CRP, kreatynina, GFR, sód, potas, lipidogram, Alt, Ast, INR, APTT, HBsAg, antyHCV.
 • Dzienniczek samokontroli, glukometr.
 • Spis stosowanych leków.
 • Karty informacyjne z pobytów w szpitalu.
 • RTG obu stóp (CD lub klisza) wykonane do 14 dni przed wizytą.
 • Dwie kule łokciowe (dotyczy osób z raną lub stopą Charcota) – na czas leczenia konieczne jest stosowanie pełnego odciążenia stopy; w sytuacji braku możliwości sprawnego poruszania za pomocą kul łokciowych wskazane jest stosowanie wózka inwalidzkiego.
 
Na wizytę warto zgłosić się wraz z opieką/osobą towarzyszącą.

Zakres badań i zabiegów:
 • Diagnostyka przyczyn wystąpienia stopy cukrzycowej oraz ocena ryzyka wystąpienia stopy cukrzycowej: badanie w kierunku neuropatii oraz ocena ukrwienia.
 • Opracowanie ran na stopie: oczyszczenie ran, dobór specjalistycznego opatrunku.
 • Aplikacja Total Contact Cast (łuska pełnokontaktowa) oraz Scotch Cast (łuska częściowa). Total Contact Cast to opatrunek z syntetycznego gipsu zapewniający pełne odciążenie stopy. TCC to „złoty standard” w leczeniu stopy Charcota oraz ran neuropatycznych zlokalizowanych na podeszwowej stronie stopy.
 • Aplikacja opatrunku podciśnieniowego (NWPT, VAC). Opatrunek NPWT jest specjalnym opatrunkiem zakładanym na kilka dni na niezakażoną ranę w celu zmniejszenia obrzęku, zbliżenia brzegów rany (zmniejszenie powierzchni rany), usunięcia nadmiaru wydzieliny, poprawy ukrwienia, pobudzenia gojenia.
 • Leczenie zakażenia w przebiegu stopy cukrzycowej. Pobranie materiału do badań bakteriologicznych.
 • Larwoterapia. Opatrunek larwalny może być zakładany na zainfekowane tkanki oraz tkanki martwicze. Larwy wydzielają enzymy trawiące tkanki martwicze oraz bakterie, natomiast nie uszkadzają zdrowych tkanek.
 • Edukacja dotycząca profilaktyki stopy cukrzycowej.
 • Zabiegi podiatryczne: usuwanie modzeli, hiperkeratozy, leczenie wrastających paznokci.
 • Dobór indywidualnych wkładek do obuwia w przypadku stopy wysokiego ryzyka rozwoju rany oraz po wygojeniu stopy cukrzycowej, w celu zabezpieczenia przed nawrotem.
 • Dobór obuwia pozwalającego na częściowe odciążenie przodostopia lub pięty.